Zameranie spoločnosti

Napájacie a prevádzkové rozvody silnoprúdu

– vypracovanie projektovej dokumentácie
– výroba a montáž rozvádzačov a ovládacích skríň
– dodávka a montáž elektrorozvodov a zariadení elektro
– rekonštrukcie elektrorozvodov
– realizácia prípojok NN a VN
– dodávka, montáž a rekonštrukcie trafostaníc
– dodávka, montáž a rekonštrukcie bleskozvodov
– svetelná technika – návrh, dodávka a montáž
– vykonávanie revízií a vypracovanie revíznych správ elektro

Automatizácia technologických procesov

– analýza problému a návrh najvhodnejšieho spôsobu riadenia jednotlivých zariadení, alebo celých technologických liniek
– vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon inžinierskych činností
– riadiace systémy na báze programovateľných logických automatov, alebo riadiacich počítačov
– kompletná dodávka a montáž zariadení
– vypracovanie užívateľských programov
– oživenie a odskúšanie zariadení, zaškolenie obsluhy

Meranie a regulácia

– vypracovanie projektovej dokumentácie
– dodávka a montáž zariadení pre meranie a reguláciu
– revízie
– detektory úniku plynu, projekt, dodávka, montáž, revízie

O nás

Firma LASR vznikla v roku 1990 ako fyzická osoba na základe živnostenského oprávnenia. V roku 1992 bola pretransformovaná na "Spoločnosť s ručením obmedzeným" a takto bola zapísaná do Obchodného registra. Od začiatku sa zaoberala činnosťami súvisiacimi s projektovaním a realizáciou elektromontážnych prác. Od vzniku sa v spoločnosti LASR sformoval odborne zdatný kolektív, schopný riešiť a realizovať zákazky v celej šírke oblasti elektro a strojnotechnologickom. Spoločnosť má potrebné oprávnenia od Technickej inšpekcie na výkon činností na zariadeniach elektro NN a VN do 22 kV a na výrobu zariadení a rozvádzačov elektro. Má oprávnenia vykonávať tieto práce a činnosti aj v prostrediach s nebezpečím výbuchu. Spoločnosť má tiež potrebné oprávnenia a aj vykonáva dodávku a montáž systémov a zariadení pre detekciu prítomnosti spáliteľných plynov a vykonáva aj ich nastavenie, kalibráciu a servis. Súčasťou spoločnosti je vlastná projekčná skupina, ktorej pracovníci okrem samotnej projektovej činnosti vykonávajú aj práce spojené s návrhom, programovaním a oživovaním riadiacich systémov a systémov pre meranie a reguláciu (MaR). Profesionalita pracovníkov spoločnosti LASR s.r.o., ich skúsenosti a potrebné technické vybavenie je zárukou pre úspešné zvládnutie aj najnáročnejších problémov v oblasti činnosti spoločnosti. Cieľom spoločnosti LASR s.r.o. je budovanie pozície spoľahlivého partnera a udržanie si tejto pozície na trhu. O tom že sa tento zámer darí plniť, svedčí spokojnosť zákazníkov, ktorí sa na nás obracajú opakovane.

Náš tím

OUR WORK

BRANSON NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
COCA-COLA LÚKA NAD VÁHOM
COOPBOX EASTERN NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
DANFOSS ZLATÉ MORAVCE
DOPRAVNÝ PODNIK BRATISLAVA
ENO NOVÁKY
HOLCIM (SLOVENSKO)
INTOCAST MAGNEZIT HAČAVA
KOVOHUTE TRENČÍN
KREMNICKÁ BANSKÁ SPOLOČNOSŤ
LEIBER DUBNICA NAD VÁHOM
LEONI SLOVAKIA
MATADOR-EKO BELUŠA
MEDMILK VEĽKÝ MEDER
MG SLOVNAFT
NOVOKER LUČENEC
OLD HEROLD TRENČÍN

OZETA TRENČÍN
PALMA TUMYS BRATISLAVA
PLAVÁREŇ TRENČÍN
POVAŽSKÝ CUKROVAR TRENČIANSKA TEPLÁ
SLOVNAFT
SONY SLOVAKIA TRNAVATRANSPETROL
VAC HORNÁ STREDA
VE GABČÍKOVO
VE TRENČÍN
VEGUM DOLNÉ VESTENICE
VOD-EKO TRENČÍN
VT-DIOS CHOMUTOV
YAZAKI DEBNÁR SLOVAKIA
ŽOS TRNAVA
CUKROVAR OPAVA
NAJPI SENICA
DUOPRINT TRENČÍN
SLOVLAK KOŠECA

 
 

Kde nás nájdete